February 29, 2008

My So Called Scarf

Shop Pattern

Though there might be blossoms and sunshine, that wind can still keep the temperature on the chilly side. Here is a scarf to bridge the seasons.

Shop Pattern #37: My Most Famous Scarf aka My So Called Scarf

MATERIALS: #11 needles
2 sk Manos del Uruguay or 1 sk Malabrigo Merino
Darning needle
Scissors

GLOSSARY:

sk: skein(s)
CO: cast on
st(s): stitch(es)
K: knit
P: purl
sl: slip st purlwise with yarn in back
PSSO: pass slipped st over
P2tog: purl 2 sts together
Rep: repeat
BO: bind off
YO: yarn over

INSTRUCTIONS:

CO 30 sts.

Row 1: K1, *sl 1, K1, YO, PSSO* K1.
Row 2: *P2tog; do not slip sts off needle, purl first st again, then slip both sts off needle*

Rep rows 1-2 until there is just enough yarn left to BO.
BO tightly.
Break yarn.
Weave in all ends and wear proudly!

___________________________________________________________________

Pattern now available in Dutch – translation by Angelique den Brok-Molendijk

___________________________________________________________________

Ondanks de bloesems en de zon, kan de wind het nog steeds fris maken. Dit is een sjaal om de seizoenen te overbruggen.

Winkelpatroon #37: Mijn Meest Beroemde Sjaal aka Mijn Zeg Maar Sjaal

MATERIAAL

Naalden 8 mm
2 strengen Manos del Uruguay Wool (123 meter) hier in kleur 113 Wildflowers
Stopnaald
Schaar

INSTRUCTIES

Zet 30 steken op.

Naald 1: 1R, *1 afh, 1R, haal st ov maar voor je de st van de LN laat glijden, brei de steek nog een keer door hem achter in te steken* 1R.

Naald 2: *2Asam, haal de steken niet van de LN maar brei de eerste steek nog een keer averecht, laat nu beide stn van de LN glijden*

Herh naalden 1-2 tot de sjaal de gewenste lengte heeft.
Kant alle steken af. Stop de losse draadjes in en draag de sjaal met trots!

LEGENDA

st(stn) steek (steken)
R recht
A avereht
afh afhalen
haal st ov steek overhalen
2Asam 2 steken averecht samenbreien
LN Linker naald
herh herhaling

___________________________________________________________________

Pattern now available in Spanish – translation by Carla Feder
___________________________________________________________________

MATERIALES: Agujas 8mm
2 madejas Manos del Uruguay o 2 madejas Malabrigo Twist
Aguja para coser lana
Tijeras

ABREVIATURAS:

Pt(s) punto(s)
D tejer al derecho
R tejer al revés
sl deslizar un punto como para tejerlo al revés, con la lana hacia atrás.
PSSO pasar el punto deslizado por encima
2JR tejer dos puntos juntos al revés
LZ lazada

INSTRUCTIONS:

Montar 30 puntos.

1ª Vuelta: D1, *sl 1, D1, LZ, PSSO* D1.
2ª Vuelta: *2JR; no deslizar los puntos fuera de la aguja, tejer al revés el primer punto nuevamente, luego deslizar ambos puntos fuera de la aguja*

Repetir las vueltas 1-2 hasta que solo quede lana suficiente para cerrar los puntos.
Cerrar los puntos .
Cortar la lana.
Rematar la punta para que no se vea.

Usarla orgullosamente!

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License Allison Isaacs 2002 ImagiKnit


Filed under: free patterns — Admin @ 2:07 pm